Wyniki

Komisja konkursowa dokonała analizy prac konkursowych i przyznała:

Nagrodę wysokości 1000 zł za zdobycie I miejsca (130 pkt) – Natalia D.

Nagrodę wysokości 300 zł  za zdobycie II miejsca (128 pkt) – Krzysztof W.

Nagrodę wysokości 200 zł za zdobycie III miejsca (125 pkt) – Monika Z.

Zgodnie z regulaminem  Jury konkursu przyznało nagrody rzeczowe za unikatowość, wyjątkowość, pomysłowość oraz oryginalność rozwiązania każdego z zadań konkursu dla:

1.Wojciech M. za wiersz o postanowieniach noworocznych.

2.Joanna C. za własnej konstrukcji wkładany pod zlew pojemnik na różne frakcje do segregacji.

3.Małgorzata K. za radosne zdjęcie rodzinnej zabawy, które wywołuje uśmiech.

4.Krzysztof W. za wspaniałą prezentację dania.

5.Agnieszka B. za rekordowe osiągi kroków.

6.Anna B. za logiczny umysł.

7.Renata G-Sz. za wygraną licytację WOŚP i trwającą organizację rajdu na ten cel.

8.Małgorzata K. za pomysł na poznanie dziennikarzy Radia Katowice, który może się spełnić.

9.Bożena P. za ciekawe opisanie ukochanych książek.