Zasady konkursu

Kto może uczestniczyć w konkursie „Radiowy Aktywator Noworoczny”?

Konkurs jest przeznaczony dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak i gdzie się zapisać?

Nie musisz się nigdzie zapisywać ani zgłaszać. Uczestnikiem konkursu stajesz się automatycznie po wysłaniu  przynajmniej jednego rozwiązania zadania konkursowego.

Czy do konkursu można dołączyć w trakcie jego trwania?

Tak. I cały czas masz szansę na wygraną! Do gry możesz dołączyć nawet w ostatnim dniu konkursu, czyli 14 stycznia. Wszystkie wcześniej opublikowane zadania są cały czas aktywne.

Jakie są nagrody do wygrania?

Do zdobycia są 3 nagrody finansowe o wartości 1000, 300 i 200 złotych dla uczestników konkursu, którzy zdobędą najwięcej punktów za wykonanie zadań konkursowych. Dodatkowo będą przyznane nagrody dodatkowe w każdej z kategorii konkursowych. Nagrody dodatkowe zostaną przyznane przez jury.

Na czym polega konkurs?

Codziennie, od 6 do 14 stycznia o 7.00 na stronie ZADANIA opublikujemy kolejne konkursowe zadanie. W sumie będzie ich 9. Będą to zadania dla wszystkich grup wiekowych, wymagające wyszukiwania informacji, ale również kreatywności i odwagi do podejmowania wyzwań! Na wykonanie każdego zadania masz czas aż do 14 stycznia do godziny 20.00.

O co chodzi z zadaniami podstawowymi i rozszerzonymi?

Zadania w wersji rozszerzonej możesz rozwiązać jeśli wcześniej wykonałeś zadanie w wersji podstawowej. Możesz wykonać jedno lub wszystkie zadanie w wersji rozszerzonej. Punkty za zadanie w wersji rozszerzonej naliczymy Ci wyłącznie wtedy, jeśli masz komplet punktów za zadanie w wersji podstawowej. O tym dowiesz się już po wysłaniu wszystkich rozwiązań.

Czy zadanie należy wykonać tego samego dnia, w którym zostało opublikowane?

Nie. Na wykonanie każdego zadania masz czas od momentu jego publikacji aż do 14 stycznia do godziny 20.00. Jeśli chcesz, możesz odsyłać rozwiązania na bieżąco, albo możesz wysłać wszystkie rozwiązania za jednym razem, nie później niż do 14 stycznia do godziny 20.00. Wybrany przez Ciebie sposób nie ma wpływu na punktację.

Czy punkty naliczane są na bieżąco?

Nie. Wszystkie punkty zostaną podliczone po 14 stycznia po godzinie 20.00. Wyniki zostaną ogłoszone 16 stycznia około godziny 11.30-11.40 na antenie Polskiego Radia Katowice oraz na stronie w części WYNIKI.

Czy żeby zdobyć nagrodę trzeba wykonać wszystkie zadania?

O główne nagrody powalczą uczestnicy, którzy wykonają najwięcej zadań i zdobędą najwięcej punktów, ale już jedno wykonane zadanie daje Ci szansę na jedną z nagród dodatkowych.

Czy można brać udział w konkursie indywidualnie?

Tak. Można bawić się indywidualnie. Indywidualny uczestnik konkursu musi być osobą pełnoletnią.

Czy można brać udział w konkursie w drużynie?

Tak. Można brać udział w konkursie w drużynie. Zachęcamy do tworzenia zespołów, do których zaprosisz rodzinę lub znajomych z różnych zakątków kraju i spoza jego granic. Nie ma ograniczeń co do liczebności drużyny. Jedna osoba w drużynie musi być pełnoletnia. Pozostałe osoby w drużynie mogą być niepełnoletnie.

Czy jest osobna nagroda dla graczy indywidualnych i drużyn?

Nie. Nie ma podziału na nagrodę dla graczy indywidualnych i zespołów. Nagroda przyznawana jest graczowi indywidualnemu, który gra sam lub z drużyną. Ewentualne podzielenie się nagrodą z członkami pozostaje w gestii nagrodzonego.

Czy jedna osoba może wystawić więcej niż jedną drużynę?

Nie. Jedna osoba pełnoletnia, która jest reprezentantem drużyny nie może być równocześnie reprezentantem żadnej innej drużyny.

Czy można zmieniać skład drużyny w trakcie trwania konkursu?

Tak, pod warunkiem, że nie jest to zmiana pełnoletniego reprezentanta drużyny. Zmian nie trzeba zgłaszać, gdyż w kontaktach z Organizatorem konkursu zbieramy tylko dane osobowe reprezentanta drużyny oraz ogólną informację o liczebności drużyny.

Kto wysyła rozwiązanie/a?

Rozwiązania wysyła pełnoletni reprezentant drużyny w imieniu całej drużyny, lub osoba pełnoletnia, jeśli bierze udział w konkursie indywidualnie.

Jak wysłać rozwiązanie/a?

Rozwiązania wysyła się wyłącznie drogą elektroniczną, tylko i wyłącznie za pomocą specjalnego formularza. Link znajduje się każdorazowo pod zadaniem. W trakcie wypełniania formularza należy wpisać za każdym razem imię, nazwisko, potwierdzenie pełnoletniości oraz adres e-mail.

Czy dostanę potwierdzenie wysłania rozwiązania?

Tak, każda osoba, która wypełni formularz dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza.

Czy można wysyłać rozwiązania z różnych adresów mailowych?

Nie. Przez cały czas konkursu należy podawać przy wysyłaniu rozwiązań ten sam adres e-mail. W ten sposób łatwiej będzie przyporządkować rozwiązania do odpowiedniego uczestnika/drużyny w konkursie.

Czy w trakcie konkursu można dosyłać poprawki lub uzupełnienia do raz rozwiązanych zadań?

Nie, nie ma możliwości poprawiania lub uzupełniania zadań, po ich wysłaniu. W przypadku takiej sytuacji pod uwagę będzie brana pierwsza udzielona odpowiedź. Należy więc dobrze rozważyć odpowiedź przed jej udzieleniem.

Czy za złą odpowiedź naliczane będą punkty karne?

Nie, nie będzie punktów karnych. W takim przypadku zostanie przydzielonych 0 punktów.

Kiedy poznam prawidłowe rozwiązania zadań?

Prawidłowe rozwiązania zadań poznacie 16 stycznia o godzinie 11.40 wraz z publikacją wyników konkursu.